below-header-datsun-ads

Category - Uncategorized

ARTICLE NEWS Uncategorized

मस्तिष्कमा हुने चोटले नै धार्मिक विश्वासमा प्रभाव पार्छ : अध्ययन

वैज्ञानिकहरुले मानिसहरुमा हुने अतिकट्टरपन्थी धार्मिक विश्वासबारे नयाँ पत्ता लगाएका छन् । यसअघि, मानिसहरुको अतिधार्मिक विश्वासमा मस्तिष्कमा भएको ‘गड स्पट’को अहं...